Không có cách nào tin nổi cái chuyện này  nó lại sảy ra ở trên cơ thể của một người hiền lành như anh. Nhưng nó cũng đã sảy ra rồi, bây giờ anh làm các nào cũng không có thể thay đổi được một thứ gì. Thế nên, số phận cũng đã an bài cho hai người làm ra cái chuyện kinh thiên động địa như thế này thì cũng chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Chứ bây giờ làm gì còn có cách nào để giải quyết vấn đề khó khăn như thế này. Vì hai người cũng đã rơi vào trong dục vọng, thế nên các bạn cũng có thể nhìn thấy rồi đó. Giáo viên và học sinh lột hết quần áo của nhau ra, lôi nhau lên giường và một màn tiếp theo nó sẽ sảy ra chuyện gì thì các bạn cũng có thể chứng kiến ngay sau đây.