Tuy các anh đây là đụ tập thể, lấy đông hiếp yếu nhưng các bạn cũng không biết một điều rằng. Người phụ nữ này thật sự quá dâm đãng, đã thế lồn còn quá rộng. Chỉ vì một điều như thế này, mà em nó cũng đã nổi tiếng nhất năm nay. Không biết bao nhiêu người đã trinh chiến cùng người phụ nữ này qua rồi. Nhưng cũng chỉ có một kết cục duy nhất chính là, đó là về được nhưng trong chim không còn một chút tinh trùng trong cơ thể của mình. Thế nên, các ông cũng chỉ có thể sử dụng chiêu này mà thôi. Tập thể là cách duy nhất để có thể chừng trị người con gái lồn rộng này một phen. Nhưng kết quả thì cũng chỉ có thể là các bạn tự mình đi tìm hiểu.