Vì 250k có thể chơi được một người con gái tuyệt vời như thế này, thì cho dù anh có tốn thêm nhiều lần đi chăng nữa. Thì là một người đàn ông anh cũng chấp nhận, nhất là lỗ lồn của người con gái này cũng không có nát như mọi người tưởng tượng. Em nó đã làm cho anh sung sướng rất nhiều, nhưng thật sự. Làm mấy cô gái như thế này, thì tốn rất nhiều sức. Cũng như là tinh trùng dự trữ trong cơ thể của chính mình, nhưng không sao. Đối với anh mà nói, thì tinh trùng chính là dùng không bao giờ hết. Thế nên, cho dù lỗ lồn của em nó có chút rộng một chút. Và sâu hơn một tý thì đối với anh, nó cũng chẳng là gì cả. Thế nên 250k có thể chơi một người con gái như thế này nó cũng đã là đủ.