Tất nhiên những cái lý do vớ vẩn này cũng chỉ là một cái cớ rất bình thường mà thôi, vì với công phu miệng lưỡi của anh mà nói. Thì cũng chỉ cần một vài lời ngon ngọt thôi, thì người con gái này cũng đã không có cách nào chốn thoát được khỏi lòng bàn tay của anh rồi. Chứ nói chi, ở đây lại còn thêm một hai ly rượu nặng nữa chứ. Thế nên, sau vài lời cám giỗ. Thì người con gái này cũng đã tự mình lột hết y phục trên người ra, cho anh ngắm nhìn từng chút từng chút một. Sự kích thích khi người con gái của mình tự lột quần áo, thì cũng chỉ có những người như anh mới hiểu. Nó tuyệt vời như thế nào, thế nên màn dạo đầu nó cũng đã như thế này rồi. Thì các bạn cũng có thể hiểu, bộ phim nó phê như thế nào.